Nešťastná tečka

Problém s tečkou nemají jen žáci školou povinní. Nejde jen o interpunkční znaménko. Dávno už se již stalo lexikalizovanou, ustálenou metaforou sousloví „udělat tečku“ ve smyslu zakončit nebo uzavřít něco.

Naši politikové tečkou chtěli zakončit epidemii v naší zemi. Ale zatím nevidět úspěch.

Vlastně ani není divu. Doložím jedním reálným, mým vlastním zážitkem. Stát se může jen v Absurdistánu. Tam asi opravdu žijeme…

Sotva dostanete třetí, pomocnou dávku vakcíny, vzápětí vám přijde SMS pozvání na dávku čtvrtou… A k SMS přijde do aplikace „Tečka“ rovnou zpráva. A když se ptáte na daném ministrstvu (volat musíte nejméně 2 dny vkuse, včetně nocí, ano, i nocí, to vám pak slibují, že vám zavolají zpátky, ale je to jen slib, a tím, jak známo, druhého nezarmoutíš), co se vlastně děje, proč tolik povyku, dovíte se, že jste naprostý ignorant a neumíte si spočítat počet vakcín ani certifikátů…

Viník jste vy. A pokud jste dostali 18. 11. třetí dávku od firmy Johnson and Johnson (Janssen) a teprve 26. 11. příslušný ministr vydal vyhlášku, že očkovat se má vakcínami jiných firem, máte smůlu, protože přece aplikující lékařka měla tušit, že přijde vyhláška… Co na tom, že lékaři nemají zatím atestace z jasnovidectví. Takže další viník.

Když k tomu člověk připočte nespočet omezení svobody, zasahování do komformity a práv jednotlivce (zásady rozhodně nejsou v souladu s Listinou práv a svobod, naší Ústavou, evropskou směrnicí GDPR nebo s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně), zavání to totalitou a absurditami, které ještě dobře pamatuju z času před 32 lety…

P.S. Ad epidemie: existuje slovo označující určitou situaci nebo stav – epidemie pro časoprostor, v němž se rozvinula určitá choroba, která podle příslušného zákona zasáhla jistý počet občanů určitého vymezeného areálu. Existuje i označení pro ty, kdo epidemii zkoumají – tam se ke slovu epidemie přidává slovo logos – nikoliv ve smyslu slovo, ale spíše nauka nebo věda: epidemiologové jsou tedy ti, kteří zkoumají epidemii.

Proto říci epidemiologická situace není dobrá vlastně neznamená nic jiného než, že je něco v nepořádku s těmi, kdo se epidemií zabývají.

Ale v dané situaci se nelze divit. Epidemická ani epidemiologická situace není prostě dobrá… 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.