Účast v redakčních radách

Časopisy

ERIES Journal – ČR – člen redakční rady (http://www.eriesjournal.com)

Journals of Interdisciplinary Philology – Slovensko – člen vědecké rady (http://www.fpv.uniza.sk/jip/)

Trimarium – čtvrtletník pro poznávání Střední Evropy (první číslo vyjde v březnu 2023)

Świat Słowian – Polsko – předseda redakční rady

Preferencje Polityczne – Polsko – člen vědecké rady (http://www.badania-elektoratu.us.edu.pl)

Verbum : Praha – předseda redakční rady nakladatelství (http://werbum.eu)

Členství

Obec spisovatelů – ČR – člen

Verbum : Praha – ČR – člen, předseda spolku

ČAS (Česká asociace slavistů, Brno) – ČR – člen, předsednictvo

Slavistická společnost Franka Wollmana – ČR – člen, předsednictvo

Středoevropské centrum slovanských studií Regiony – ČR – člen

Evropská akademie Praha – ČR – člen, jednatel