O mně

Libor Pavera – vysokoškolský profesor, zabývá se dějinami pedagogiky, široce pojatou estetikou a literární kulturou ve střední Evropě (zejména literární kulturou českou, slovenskou a polskou). Sleduje dějiny i trendy ve vzdělávacích soustavách v ČR i v zahraničí. Publikuje ve vědeckých časopisech, sbornících a monografiích. Účastnil se v minulosti a nadále se aktivně účastní řady tvůrčích projektů domácích i mezinárodních.